Нова територіальна Громада на чолі об’єднання селища Глеваха та села Мархалівка

Продовжуючи головну мету місцевого розвитку селище Глеваха продовжує ініціативу напряму нових амбітних цілей в рамках запропонованих умов реформ децентралізації.

Валерієм Жеребцовим разом з ініціативною групою, а саме : Володимиром Полтавцем, Марком Семенковим та  Іриною Вишняк проведено зустріч  з Директором Київського Центру розвитку місцевого самоврядування Любімовим Олегом Вікторовичем.

Центр розвитку місцевого самоврядування покликаний сприяти вирішенню ключових завдань щодо формування ефективного місцевого самоврядування та територіальної організації влади для надання якісних та доступних публічних послуг, задоволення інтересів громадян в усіх сферах життєдіяльності на відповідній території.

Об’єднання територіальних громад спрямоване на створення та підтримку сприятливого життєвого середовища, необхідного для розвитку людини, її самореалізації, захисту її прав, надання населенню органами місцевого самоврядування й утвореними ними установами та організаціями якісних і доступних адміністративних, соціальних та інших послуг на відповідних територіях.

Під час зустрічі було обговорено рішення про надання згоди на добровільне об’єднання територіальних громад смт. Глеваха та с. Мархалівка.

У процесі добровільного об’єднання смт. Глеваха та с. Мархалівка Васильківського району Київської області очікується перспектива до приєднання до вже утвореної цієї ОТГ інших селищ Васильківського району, наприклад, Данилівна, Кожухівка та інші можуть доєднатися в подальшому.

За словами Валерія Жеребцова саме інституційна спроможність на базі смт. Глеваха є основним аргументом утворенню та визнанню нової територіальної громади  через об’єднання з громадою с. Мархалівка. Валерій Жеребцов переконаний, що окрім, від давніх історій розвитку двох селищ: побратимська спільна думка, створенні не одні міцні сім’ї, з’єднання кумівським хрещенням, спільне, дружнє зрощення дітей, існує сучасна інституційна спроможність: населення більше 5 тис., створена інфраструктура (побудована школа, садочки, пожежна частина, лікарня, дві амбулаторії, транспортна розв’язка, чотири залізно-дорожні станції), спільна адміністративна межа. Все це лише доповнює вже складену обумовлену потребу бути територіальною громадою, що цілком відповідає законодавству України з ОТГ.

Метою об’єднання смт. Глеваха та с. Мархалівка є визначення напрямів, механізмів і строків формування ефективного місцевого самоврядування та територіальної організації влади для створення і підтримки повноцінного життєвого середовища для громадян, надання високоякісних та доступних публічних послуг, становлення інститутів прямого народовладдя, задоволення інтересів громадян в усіх сферах життєдіяльності на відповідній території, узгодження інтересів держави та територіальних громад.

Удосконалення роботи територіальної громади через об’єднання смт. Глеваха та с. Мархалівка передбачається розв’язати шляхом:

визначення обґрунтованої територіальної основи для діяльності органів місцевого самоврядування, здатних забезпечити доступність та належну якість публічних послуг, що надаються такими органами, а також необхідної для цього ресурсної бази;

створення належних матеріальних, фінансових та організаційних умов для забезпечення здійснення органами місцевого самоврядування власних і делегованих повноважень;

розмежування повноважень у системі органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади на різних рівнях адміністративно-територіального устрою;

розмежування повноважень між органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування на засадах децентралізації влади;

запровадження механізму державного контролю за відповідністю Конституції та законам України рішень органів місцевого самоврядування та якістю надання населенню публічних послуг;

максимального залучення населення до прийняття управлінських рішень, сприяння розвитку форм прямого народовладдя;

удосконалення механізму координації діяльності місцевих органів виконавчої влади.

Актуально...