Стратегічна екологічна оцінка ДПТ ТОВ "Калинівка-Агрокар"

Дата: 07.06.2021 14:05
Кількість переглядів: 292

ЗАЯВА

Про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки детального плану території розміщення комплексу придорожнього сервісу з об’єктами торгівлі та інженерного забезпечення (на земельній ділянці кадастровий номер 3221455300:03:008:0128) в смт Глеваха  Фастівського району Київської області

 

1. Замовник стратегічної екологічної оцінки:

Замовником проекту є Глевахівська селищна рада.

Адреса: 08631,  вул. Вокзальна, буд. 26, смт Глеваха, Фстівський р-н, Київська обл.

2. Вид та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування:

        Детальний план території розміщення комплексу придорожнього сервісу з об’єктами торгівлі та інженерного забезпечення (на земельній ділянці кадастровий номер 3221455300:03:008:0128) в смт Глеваха  Фастівського району Київської області є видом містобудівної документації на місцевому рівні, призначеної для обгрунтування, розташування та експлуатації об’єкту, забудови та іншого використання території. Детальний план визначає планувальну організацію і розвиток частини території та містобудівні умови та обмеження забудови в межах території проектування та зміни цільового призначення.

     При розробленні детального плану враховуються: генеральний план смт Глеваха, прогнози і програми економічного, демографічного, екологічного, соціального розвитку відповідної території, чинна містобудівна документація на місцевому рівні та проектна документація; інформація з містобудівного, земельного та інших кадастрів; інвестиційні наміри юридичних та фізичних осіб щодо забудови та іншого використання території; спеціалізовані схеми, проекти і програми розвитку, інфраструктури населеного пункту, безпеки та організації дорожнього руху, охорони природного середовища, охорони та збереження об’єктів культурної спадщини, тощо.

      Детальним планом території, згідно з ст.19 Законe України «Про регулювання містобудівної діяльності», визначають:

 • Функціональне призначення, режим та параметри забудови однієї чи декількох земельних ділянок, розподіл територій згідно з будівельними нормами, державними стандартами і правилами;
 • Містобудівні умови та обмеження;
 • Доцільність, обсяги, послідовність реконструкції забудови;
 • Систему інженерних мереж;
 • Порядок організації транспортного і пішохідного руху;
 • Порядок комплексного благоустрою та озеленення, потребу у формуванні екомережі;
 • Межі прибережних захисних смуг і пляжних зон водних об’єктів.

     Містобудівні умови та обмеження відповідно до ст.29 Законe України «Про регулювання містобудівної діяльності»  включають зокрема: відповідність цільового та функціонального призначення земельної ділянки містобудівній документації на місцевому рівні; планувальні обмеження (охоронні зони пам’яток культурної спадщини, межі історичних ареалів, зони регулювання забудови, зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археологічного культурного шару, в межах яких діє спеціальний режим її використання, охоронні зони об’єктів природно-заповідного фонду, прибережно-захисні смуги, зони санітарної охорони); охоронні зони об’єктів транспорту, зв’язку, інженерних комунікацій, відстані від об’єкта, що проектується до існуючих інженерних мереж. Для об’єктів господарської діяльності важливим є визначення класу небезпеки та встановлення розміру санітарно-захисної зони.

       Необхідність розроблення детального плану також зумовлена змінами, які відбуваються в соціально-економічному житті країни, вимогами ефективної реалізації Закону України "Про добровільне об'єднання територіальних громад, ще одним з ключових принципів сучасної соціально-економічної політики в Україні.

    Згідно з Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності» детальні плани територій підлягають стратегічній екологічній оцінці. Даний документ відповідно до Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» призначений визначити обсяг стратегічної екологічної оцінки детального плану території комплексу придорожнього сервісу з об’єктами торгівлі та інженерного забезпечення (на земельній ділянці кадастровий номер 3221455300:03:008:0128) в смт Глеваха  Фастівського району Київської області.

      Підставою для розроблення детального плану є рішення Глевахівської селищної ради Фастівського району Київської області від 22 вересня 2020 року №413-18-VII.

   Під час розроблення детального плану будуть враховані наступні законодавчі та нормативні документи:

 • Земельний кодекс України;
 • Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності» (зі змінами);
 • Закон України «Про основи містобудування» (зі змінами);
 • Ст.31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (зі змінами);
 • ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій»;
 • ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території»;
 • ДБН Б.2.3-5:2018 «Вулиці та дороги населених пунктів»;
 • ДБН В.2.5-20-2018 "Інженерне обладнання будинків та споруд. Зовнішні мережі та споруди.                 Газопостачання";
 • ВБН В.2.2-58.1-94 « Проектування складів нафти і нафтопродуктів з тиском насичених парів не вище 93,3 кПа»;
 • ДБН В.1.1.7-2016 «Пожежна безпека об’єктів будівництва»;
 • ДБН Б.2.3-15:2007 «Автостоянки й гаражі для легкових автомобілів»;
 • ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій населених пунктів»;
 • ДБН Б.2.5-64:2012 «Внутрішній водопровід та каналізація»;
 • ДБН Б.2.5-74:2012 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди»;
 • ДБН Б.2.2-17:2006 «Доступність будинків та споруд для маломобільних груп населення».
 • Наказ Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Державних санітарних норм планування та забудови населених пунктів» від 16.09.1996р.  N 173

       Затверджений в установленому законом  порядку детальний план території стане обов’язковим документом для всіх організацій та установ, які здійсніють будівництво на території смт Глеваха.

     Розроблення детального плану території обумовлене необхідністю вирішення поточних питань забудови проектної ділянки.

    Умови для реалізації всіх видів діяльності та об’єктів, які матимуть значний вплив на довкілля, визначатимуться детальним планом території відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».

      3. Те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля:

          Розроблення детального плану території передбачає формування проектних рішень на всю територію проектної ділянки. Проектні рішення охоплюють усі види діяльності, які провадяться або провадження яких планується в майбутньому на території ділянки.

        Проектні рішення архітектурно-планувальної організації на потреби регіонального розвитку обумовлюються в тому числі завданням на розроблення детального плану території.

        В межах проектування території знаходиться ділянка з кадастровим номером 3221455300:03:008:0128.

        Таким чином Проект визначає планувальні (просторові) умови для реалізації всіх видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля, в частині дотримання планувальних обмежень (санітарно-захисних зон, охоронних та природоохоронних зон), а також в частині дотримання режимів господарської діяльності в їх межах, які визначені законодавством України та низкою нормативно-правових актів у сфері забезпечення норм санітарної гігієни та охорони навколишнього природного середовища на території населеного пункту. До сфери охоплення СЕО детального плану території розміщення комплексу придорожнього сервісу з об’єктами торгівлі та інженерного забезпечення відноситься оцінка наслідків на довкілля, у тому числі, для здоров’я населення від реалізації проектних рішень.

     Для досягнення цілей СЕО збираються та використовуються наступні вихідні дані:

 1. Регіональна доповідь про стан навколишнього природного середовища у Київській області;
 2. Законодавчі акти, які мають відношення до проекту детального плану території:

           - Земельний кодекс України (зі змінами);

     - Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності» (зі змінами);

     - Закон України «Про автомобільні дороги»;

     - Закон України «Про Концепцію сталого розвитку населених пунктів»;

     - Закон України «Про охорону атмосферного повітря»;

     - Закон України «Про відходи»;

     - Закон України «Про екологічну мережу України»;

     - Закон України «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення»;

 - інші законодавчі та підзаконні акти в сфері охорони довкілля, розміщення та експлуатації об’єктів та мережі інженерної та транспортної інфраструктури.

3.  Дані моніторингу стану на довкілля, що здійснюються існуючими державними суб’єктами моніторингу довкілля на регіональному та місцевому рівнях.

4. Інші доступні джерела інформації.

Визначення обсягу СЕО

Обсяг стратегічної екологічної оцінки визначається переліком основних екологічних проблем наявних на проектованій території та території селища.

Визначення основних екологічних проблем. Основними екологічними проблемами, з якими стикається детальний план території є:

- Атмосферне повітря (основними джерелами забруднення є стаціонарні (промислові підприємства) та пересувні (автотранспорт) джерела.

         - Водні ресурси (виявлення забезпечення 100% водопостачання об’єктів детального плану;   відсутність 100% забезпечення централізованим каналізуванням об’єктів забудови; відсутність скиданняимз очисних споруд дощових стоків).

        - Земельні ресурси (забруднення грунтів придорожньої території;  забруднення грунтів є вторинним джерелом забруднення підземних та поверхневих вод, а також атмосферного повітря через незадовільний стан покриття вулиць, недостатню кількість зелених насаджень).

       - Здоров’я населення (акустичне навантаження через автомобільний транспорт; незадовільна якість питної води; вплив забрудненого повітря на здоров’я населення).

       - Поводження з відходами (відсутність роздільного збору ТПВ)

Цілі охорони довкілля

При визначенні сфер охоплення стратегічної екологічної оцінки, основних екологічних проблем, цілей охорони довкілля, в тому числі здоров’я населення, що мають відношення до проекту детального плану території, були розглянуті стратегічні цілі та завдання щодо виявлених проблем в актах законодавства та нормативних актах місцевих рад.

    Стратегічна екологічна оцінка до проекту детального плану території здійснюється для території що проектується, яка визначається за межами проектної ділянки та впливом на навколишнє оточення діяльністю в межах проектної ділянки.

 1. Ймовірні наслідки:

Детальний план території є комплексним документом, проектні рішення якого в різній мірі та формі можуть впливати на стан довкілля та здоров’я населення.

          В ході здійснення СЕО мають бути оцінені ймовірні наслідки реалізації детального плану території, зокрема, мають бути оцінені наслідки для таких компонентів довкілля:

- грунти;

- атмосферне повітря;

- водні ресурси;

- стан фауни, флори, біорізноманіття, землі (у тому числі  вилучення земельних ділянок);

- кліматичні фактори;

А) для довкілля, в тому числі для здоров’я населення:

- здійснення природоохоронних заходів, спрямованих на зменшення обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря;

- зменшення впливу забруднення повітря та грунтів автотранспортом шляхом реконструкції і будівництва проїздів з твердим покриттям;

- будівництво централізованої системи каналізування та влаштування централізованої системи водовідведення, що дозволить знизити рівень забруднення грунтлових вод;

Б) для території з природоохоронним статусом: території з природоохоронним статусом в межах проектування відсутні.

В) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення: враховуючи географічне положення населеного пункту транскордонні наслідки реалізації проектних рішень документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення не передбачаються.

     5. Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі, якщо документ державного планування не буде затверджено:

  З метою розгляду альтернативних проектних рішень та їх екологічних наслідків під час здійснення стратегічної екологічної оцінки проекту «Детальний план території розміщення комплексу придорожнього сервісу з об’єктами торгівлі та інженерного забезпечення (на земельній ділянці кадастровий номер 3221455300:03:008:0128) в смт Глеваха  Фастівського району Київської області» передбачається розглянути «Нульовий сценарій», без провадження проектних змін.

Альтернатива 1: «Нульовий сценарій» - опис, прогнозування та оцінка ситуації у випадку не затвердження зазначеного документу державного планування.

У разі затвердження зазначеного документу державного планування, а саме,  містобудівної документації «Детальний план території розміщення комплексу придорожнього сервісу з об’єктами торгівлі та інженерного забезпечення (на земельній ділянці кадастровий номер 3221455300:03:008:0128) в смт Глеваха  Фастівського району Київської області», та відмова від реалізації проекту призведе до неможливості розвитку економіки населеного пункту та області, як продовження поточних тенденцій стану на довкілля. За даним варіантом розвиток селища є, очевидно, проблематичним, і ця альтернатива веде до погіршення екологічної ситуації, неефективного використання земельних ресурсів, хаотичної забудови та погіршення ландшафту в цілому.

Оцінка ефективності вказаного альтернативного варіанту буде відображена у Звіті про стратегічну екологічну оцінку.

 1. Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, які використовуються під час стратегічної екологічної оцінки.

           Предметом стратегічної екологічної оцінки є проектні рішення детального плану території, її потенційний вплив на стан довкілля та здоров’я населення. З огляду на стратегічний характер такого виду документації як детальний план території, ключове значення у виконання стратегічної екологічної оцінки проекту такого документу, мають методи стратегічного аналізу. Насамперед буде застосовано аналіз контексту стратегічного планування, що передбачає встановлення зв’язків з іншими документами державного планування, та дослідження нормативно-правових умов реалізації рішень детального плану території.

           Застосування цільового аналізу при проведенні стратегічної екологічної оцінки дозволить встановити відповідність рішень детального плану території загальним цілям охорони довкілля та забезпечення безпечного для здоров’я населення середовища існування.

Основною метою прогнозу є оцінка можливої реакції навколишнього природного середовища на прямий чи опосередкований вплив людини, вирішення задач раціонального природокористування у відповідності з очікуванням стану природного середовища.

Для здійснення стратегічної екологічної оцінки будуть використовуватись логічні і формалізовані методи прогнозування.

Основним критерієм під час стратегічної екологічної оцінки проекту містобудівної документації є її відповідність державним будівельним нормам, стандартам і правилам України, законодавству у сфері охорони навколишнього середовища.

Під час підготовки звіту стратегічної екологічної оцінки визначити доцільність і прийнятність планової діяльності та обґрунтувань – економічних, технічних, організаційних, санітарних, державно-правових та інших заходів щодо забезпечення безпеки навколишнього середовища.

 1. Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документу державного планування.

- здійснення упорядкування проектних територій, їх благоустрій та дообладнання сучасними системами та технологіями;

- дотримання параметрів санітарно-захисних зон, відстаней, та охоронних зон, а також створення зелених насаджень спеціального призначення;

- забезпечення місцевого (локального) водовідведення господарсько-побутових стічних вод;

- закрита система дощової каналізації;

- облаштування майданчиків контейнерами для збирання побутових відходів та забезпечення збору та вивозу всього обсягу побутових відходів що утворюються;

- інженерна підготовка території та вертикальне планування, благоустрій, озеленення, влаштування твердого покриття проїздів.

8. Пропозиції щодо структури та звіту про  стратегічну екологічну оцінку:

          Структура звіту про стратегічну екологічну оцінку буде виконана згідно з Законом України «Про стратегічну екологічну оцінку» та «Методичних рекомендацій  із здійснення стратегічної екологічної оцінки документів державного планування», затверджених Наказом Міністерства екології та природних ресурсів України.

Пропонується наступна структура звіту СЕО:

 1. Зміст та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування;
 2. Характеристика поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення та прогнозовані зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено;
 3. Характеристика стану довкілля, умов життєдіяльності працюючих, та стан їх здоров’я на територіях, що ймовірно зазнають впливу;
 4. Екологічні проблеми, у тому числі, ризики впливу на здоров’я працюючих, які стосуються документа державного планування, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом;
 5. Зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі, пов’язані із запобіганням негативного впливу на здоров’я працюючих та населення, у тому числі кумулятивних, синергічних, позитивних і негативних наслідків;
 6. Опис наслідків реалізації проектних рішень документу державного планування для довкілля, а також для здоров’я працюючих та населення, встановлені на міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються документа державного планування, а також шляхи врахування таких зобов’язань під час підготовки документа державного планування;
 7. Заходи, що передбачаються вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування;
 8. Обґрунтування вибору виправданих  даних альтернатив, що розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки),
 9. Заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я працюючих та населення;
 10.  Опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я працюючих (за наявності);
 11. Резюме нетехнічного характеру інформації, пер6едбаченої пунктами 1-4 цієї частини, розраховано на широку аудиторію.

  Зміст звіту про стратегічну екологічну оцінку визначається змістом і характером  сучасних знань і методів оцінювання..

 1. Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції та строки їх подання.

Зауваження та пропозиції від фізичних осіб надаються особисто або через уповноваженого представника у письмовому вигляді і зазначенням прізвища, ім’я та по-батькові, місця реєстрації, особистого підпису; від юридичних осіб -  із зазначенням найменування, місця знаходження, посади і особистого підпису  на адресу: 08631, Київська обл., Фастівський  р-н, смт Глеваха, вул. Вокзальна, 26, Глевахівська селищна рада: тел. (04571)3-10-44, (04571)3-10-40,  та або електронною поштою e-mail: glevaha.rada@ukr.net

        За забезпечення розгляду пропозицій відповідальна особа: в.о начальника відділу архітектури, містобудування та земельних відносин Глевахівської селищної ради Павлова Сніжана Володимирівна.

 

Строки подання:

15 днів з дня опублікування заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту документу державного планування – «Детальний план території розміщення комплексу придорожнього сервісу з об’єктами торгівлі та інженерного забезпечення (на земельній ділянці кадастровий номер 3221455300:03:008:0128) в смт Глеваха  Фастівського району Київської області» (відповідно до п.5, 6, ст.10 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку»)

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора