КЖЕП повідомляє про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

Дата: 14.06.2021 15:30
Кількість переглядів: 1190

Фото без опису

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2
до Порядку передачі документації
для надання висновку з оцінки впливу
на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля

__2021687999____________________
(реєстраційний номер справи про оцінку
впливу на довкілля планованої діяльності
(автоматично генерується програмними
засобами ведення Єдиного реєстру
з оцінки впливу на довкілля,
для паперової версії зазначається
 суб’єктом господарювання)

 

ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

 

Комунальне житлово-експлуатаційне підприємство Глевахівської селищної ради,

код згідно з ЄДРПОУ  33018727

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

1. Інформація про суб'єкта господарювання

Юридична адреса: 08631, Київська область, Васильківський район, смт. Глеваха, вул. Вокзальна,18-а

_________________                  телефон:+38(04571) 3-11-76

Фактична адреса: 08631, Київська область, Васильківський район, смт. Глеваха, вул. Вокзальна,18-а

________________                  телефон:+38(04571) 3-11-76                                   _________________

(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи - підприємця (поштовий індекс, адреса),  контактний номер телефону

2. Планова діяльність, її характеристика, технічні альтернативи*.

Планована діяльність, її характеристика.

Видобування питних підземних вод КЖЕП Глевахівської селищної ради свердловинами №№1,2,3,4,5,6,7,8 для питних та санітарно-гігієнічних, виробничих потреб, передачі води населенню, передачі води вторинним водокористувачам смт. Глеваха з ділянки Глевахівського родовища питних підземних вод, що розташована за адресою - смт. Глеваха, Васильківського район, Київської області, вул. Вокзальна, 18-а.

Водозабір складається із свердловин №№ 1,2,3,4,5,6,7,8, які експлуатують еоценовий водоносний горизонт у відкладах канівської і бучацької серій еоцену.

Підземні води питні (для централізованого водопостачання, для нецентралізованого водопостачання) відносяться корисні копалини загальнодержавного значення, відповідно Постанови Кабінету Міністрів України від 12.12.1994р. № 827.

Вода із свердловин по трубопроводах артезіанського водопроводу після очищення надходить до резервуарів чистої води і через станцію другого підйому постачається споживачам. На водозаборі проводиться процес знезалізнення води. Вихідна вода з свердловин подається у два резервуари чистої води через аераційну установку з дощувальними насадками. Процес аерації проходить шляхом перетворення Fe 2+ у Fe 3+ та випаданням його в осад. Первинно очищена вода за допомогою двох насосів, які працюють в автоматичному режимі надходить в три прояснювальні фільтри з фільтруючими елементами на базі гранул пінополістиролу.

___________________________

* Суб’єкт господарювання має право розглядати більше технічних та територіальних альтернатив.

 

Конструкція свердловин забезпечує захист підземних вод від забруднення з поверхні. Кожна свердловина знаходиться в окремому павільйоні. Санітарно-захисні зони витримані. Всі свердловини КЖЕП Глевахівської селищної ради обладнані електрозанурювальними насосами марки ЕЦВ 6-10-140. Дані по відбору води фіксуються в журналі первинного обліку по формі ПОД-11. Свердловини обладнані лічильниками СТВ-80 (св.№1) WPK-UA 50 (св.№2), MTK-UA50/300 (св.№3), WPK-UA 50 (св.№4), MWN 50 NKOP DN 50 (св.№5), СТВ-80 (св.№6), MTK-UA50/300 (св.№7), MTK-UA50/300 (св.№8).

Поверхня водозабору рівна, окультурена. Подача води здійснюється через закриту герметичну систему. Режим експлуатації ділянки надр - цілодобовий. Фактичне водоспоживання не перевищує встановленого ліміту споживаної води з підземного джерела, що регламентується дозволом на спеціальне водокористування № 28/КВ/49д-21 від 11.02.2021р. і  Протоколом ДКЗ від 12.03.2020р. № 5066 у кількості 1275 м3/добу за категоріями А+В затверджені експлуатаційні запаси підземних вод. Річна потужність підприємства з видобування експлуатаційних запасів підземних вод складає до 445,762 тис.м3/рік (1249,862 м3/добу).

 

Технічна альтернатива 1.

Для видобутку води запроваджені сучасні технології та обладнання. Свердловини обладнані насосними агрегатами типу марки ЕЦВ 6-10-140, продуктивність задовольняє потребу підприємства у питних підземних водах. Експлуатація свердловин продовжується наявним фондом обладнання у межах ділянки надр, де розташований водозабір КЖЕП Глевахівської селищної ради свердловинами №№1,2,3,4,5,6,7,8 продуктивність свердловин цілком задовольняє потребу підприємства у питних підземних водах.

Експлуатація родовища продовжується наявним фондом обладнання у межах підрахованих та затверджених запасів.

 

Технічна альтернатива 2.

Модернізація насосного обладнання та вимірювального обладнання в свердловинах. Запровадження раціональних методів контролю за водовідбором і положенням рівнів у свердловинах.

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.

Місце провадження планової діяльності: територіальна альтернатива 1.

Фактичне місце здійснення планованої діяльності, видобування питних підземних вод із восьми  свердловин розташованих на території підприємства КЖЕП Глевахівської селищної ради в смт. Глеваха, Васильківського району, Київської області по вул. Вокзальна, 18-а. Глевахівське родовище питних підземних вод розташоване в долині р. Бобриця, правої притоки р. Дніпро експлуатується свердловинами №№1,2,3,4,5,6,7,8 для централізованого водопостачання населення та підприємств смт. Глеваха.

 

Місце провадження планової діяльності: територіальна альтернатива 2.

На замовлення Комунального житлово-експлуатаційного підприємства Глевахівської селищної ради  (КЖЕП Глевахівської селищної ради) були проведені роботи з геологічного вивчення, у тому числі і дослідно-промислова розробка питних підземних вод водозабору, по результатам цих робіт була виконана геолого-економічна оцінка експлуатаційних запасів підземних вод і складений звіт, підраховані запаси підземних вод, протокол засідання колегії Державної комісії України по запасах корисних копалин при Державній службі геології та надр України № 5066 від 12.03.2020р., згідно з яким може проводитись розробка родовища, тому розгляд місця провадження планованої діяльності за територіальними альтернативами недоцільним. Не розглядається.

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності

Визначається забезпеченням господарсько-питних потреб населення, підприємств смт.Глеваха. Водопостачання здійснюється цілодобово. Якість питної води після водопідготовки відповідає санітарним нормам. Місцеве населення забезпечується робочими місцями, покращуються умови життєдіяльності мешканців і працюючих, здійснюються додаткові грошові надходження до бюджетів всіх рівнів. Планована діяльність є безпечна для місцевого населення і відповідає діючому природоохоронному законодавству.

5. Загальні технічні  характеристики,  у тому числі  параметри  планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва, тощо)

Глевахівське родовище питних підземних вод  розташоване в смт. Глеваха, Васильківського району, Київської області, в долині р. Бобриця, правої притоки Дніпро. Родовище  експлуатується Комунальним житлово-експлуатаційним підприємством Глевахівської селищної ради для питних, санітарно-гігієнічних, виробничих потреб, передачі води населенню, передачі води вторинним водокористувачам.

Водозабір КЖЕП Глевахівської селищної ради  складається із свердловин №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, пробурених у 1995, 1976, 1979, 1982, 1995, 1984, 2006 і 2007 рр. глибинами 138, 140, 125, 130, 145, 136, 140 і 140 м відповідно. Свердловини облаштовані у водозбагачених відкладах канівської і бучацької серій еоцену (еоценовий водоносний горизонт). Відстань між свердловинами становить близько 331-1135 м.

Розкрита потужність водоносних відкладів коливається в межах від 90м до 130м. Представлені породи у нижній частині розрізу тонко- і дрібнозернистими пісками, у середній- середньо- і крупнозернистими пісками та у верхній частині глинистими дрібно- та середньозернистими пісками. Водоносний горизонт напірний. Величина напору на родовищі становить 12-28м.  Питомі дебіти становлять 0.02-4.6 дм3/с. Дебіти експлуатаційних свердловин №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 за паспортними даними становить 1,67-4,17 дм3/с при зниженні рівня на  10,0-27,0 м.

За хімічним складом підземні води еоценового водоносного горизонту є  гідрокарбонатними та кальцієво-магнієвими, магнієво-кальцієвими з сухим залишком , що змінюється в межах від 263 до 404 мг/дм3, загальною жорсткістю від 3,5 до 7,3 ммоль/дм3, вмістом хлоридів - <2,0-30,9 мг/дм3, сульфатів - <0,2-19,7 мг/дм3, натрію і калію – 1,15-20,7 мг/дм3, нітратів - < 0,1-0,5 мг/дм3, нітритів < 0,002 мг/дм3, амонію - < 0,05-0,46 мг/дм3 , заліза загального – 0,6-1,36 мг/дм3 , марганцю – 0,05-1,17 мг/дм3 ,окиснюваність води змінюється в межах від 1,5 до 2,1 мг/дм3 , мінералізацією від 0.2 до 0.5г/дм3, води нейтральні, або слаболужні з водневим показником від 6.7 до 7.7 од. рН. За органолептичними показниками води прісні, без осаду, без запаху. Забарвленість  коливається у межах 10 – 25  при нормі ГДК 35, каламутність – <0,3 -2,6, у середньому – 1,05. Визначений вміст мікрокомпонентів знаходиться в межах допустимих концентрацій. В радіологічному відношенні підземні води здорові і відповідають ГДК. Коливання визначених компонентів спостерігається в межах допустимих концентрацій окрім вмісту заліза та марганцю. У бактеріологічному відношенні вода здорова. Вміст радіоактивних елементів не перевищує норми. За результатами аналізів досліджувана вода відповідає вимогам ДСаНПіНу 2.2.4-171-10 окрім вмісту заліза та марганцю. Після проведення процесу знезалізнення води та доочистки якість підземних вод відповідає вимогам ДСаНПіНу 2.2.4-171-10 і використовуються для виробничого та господарсько-питного водопостачання.

Запаси підраховані в кількості 1275 м3/добу за категоріями А+В. Розвідані питні підземні води відповідають вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» і використовуються для виробничого та господарсько-питного водопостачання.

Свердловини розташовані в бетонних кільцях Ø1500 мм (св.№№1,2,5), Ø1000мм (св.№6), та в будівлях розміром 3000х3000х2400мм (св.№3,7,8), розміром 3000х3000х3000мм св.№4. доступ на територію має тільки персонал, що відповідає за експлуатацію свердловин.

Водовідбір з свердловин знаходиться в межах діючого дозволу на спеціальне водокористування. Ліміт забору підземних вод, встановлений дозволом на спеціальне  водокористування  № 28/КВ/49д-21  від 11.02.2021р. становить  445,762 тис.м3/рік, або 1249,862 м3/добу.

Режим водовідбору з водозабору цілодобовий, щоденний (365 діб на рік).

6. Екологічні та інші обмеження планової діяльності за альтернативами:

Щодо технічної альтернативи 1

Екологічні та інші обмеження планованої діяльності встановлюються згідно діючого законодавства України:

 • проведення режимних спостережень за кількістю видобутку, якісним складом та рівнями підземних вод;
 • забезпечення виконання вимог ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди»;
 • дотримання вимог та виконання заходів в межах поясів ЗСО. Попередження засмічення, забруднення поверхневих та підземних вод;
 • дотримання умов спеціального водокористування;
 • безпечна експлуатація обладнання та устаткування відповідно до діючих в Україні нормативних документів, інструкцій з експлуатації, технологічних регламентів.

Щодо технічної альтернативи 2 - теж що і для технічної альтернативи 1.

Щодо територіальної альтернативи 1

 • дотримання меж та режиму поясів ЗСО;
 • виконання санітарно-гігієнічних норм та правил, охоронних та захисних заходів.

Щодо територіальної альтернативи 2 - не розглядається.

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:

Щодо технічної альтернативи 1

Оскільки свердловини існуючі та їх експлуатація продовжується наявним фондом обладнання у межах ділянки надр - Глевахівського родовища питних підземних вод КЖЕП Глевахівської селищної ради  території проведення додаткової еколого-інженерної підготовки і захисту території не потрібно. Підземна насосна станція побудована відповідно до державних будівельних норм і відповідають умовам, які не допускають забруднення глибинних водоносних горизонтів. На водозаборі використовується закрита система забору, розподілу води, що відповідає сучасним вимогам.

Інженерна підготовка і захист території здійснюється існуючою інфраструктурою.

Щодо технічної альтернативи 2 - теж, що і для технічної альтернативи 1.

Щодо територіальної альтернативи 1

Водозабір знаходиться в межах земельних ділянок комунальної власності Глевахівської селищної ради. Зона санітарної охорони витримана відповідно до положення № 2640-82 від 18.12.1982р. «Положення про порядок проектування та експлуатації ЗСО джерел водопостачання та водопроводів господарсько-питного призначення» при будівництві експлуатаційних свердловин та передбачено заходи, які не допускають забруднення глибоких водоносних горизонтів.

Щодо територіальної альтернативи 2 - не розглядається.

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:

Щодо технічної альтернативи 1

В процесі експлуатації Глевахівського родовища питних підземних вод свердловинами КЖЕП Глевахівської селищної ради:

вплив на рослинний та тваринний світ - відсутній;

вплив на клімат та мікроклімат - відсутній;

вплив на техногенне середовище: навантаження на об’єкти техногенного середовища не перевищуватимуть показників, що нормуються.

Вплив на об’єкти в зоні спостереження не викликатиме жодних обмежень у їх діяльності - відсутній;

соціальне середовище - позитивний;

водне середовище - обсяги водокористування, водозабір підземних вод не перевищує ліміту зазначеного в дозволі на спеціальне водокористування № 28/КВ/49д-21 від 11.02.2021р. і запасів затверджених Протоколом ДКЗ України № 5066 від 12.03.2020р.;

геологічне середовище - вплив відсутній; ґрунти - вплив відсутній;

атмосферне повітря - вплив є короткостроковим, може виникати неочікувано, без певної закономірності на обмеженій ділянці і є екологічно допустимим.

Щодо технічної альтернативи 2 - не розглядається.

Щодо територіальної альтернативи 1

Соціальне середовище - позитивний в плані забезпечення питною водою.

Щодо територіальної альтернативи 2 - не розглядається.

9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об'єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»)

Планована діяльність належить до другої категорії видів планованої діяльності та об'єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля і підлягають оцінці впливу на довкілля, а саме п.3 ч.3 ст.3-видобування корисних копалин, крім корисних копалин місцевого значення, які видобуваються землевласниками чи землекористувачами в межах наданих їм земельних ділянок з відповідним цільовим використанням, а також п.13 ч.3 ст.3- господарська діяльність, що призводить до скидання забруднюючих речовин у водні об'єкти, та забір води з водних об'єктів за умови, що водозабір підземних вод перевищує 300 кубічних метрів на добу.

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав)

Транскордонний вплив на довкілля відсутній.

11. Плановий обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Плановий обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля у відповідності до ст. 6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» №2059 УIII від 23 травня 2017 року.

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості

Планована суб'єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України "Про оцінку впливу на довкілля". Оцінка впливу на довкілля - це процедура, що передбачає:

 • підготовку суб'єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;
 • проведення громадського обговорення планованої діяльності;
 • аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб'єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;
 • надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п'ятим цього пункту;
 • врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб'єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.

Тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби (COVID-19), спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, до повного його скасування та протягом 30 днів з дня скасування карантину, громадські слухання не проводяться і не призначаються на дати, що припадають на цей період, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля.

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб'єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб'єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов'язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

14. Рішення про провадження планованої діяльності

Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде отримання Спеціального дозволу на користування надрами (видобування корисних копалин - питні підземні води) на Глевахівському родовищі питних підземних вод  Комунальному житлово-експлуатаційному підприємству Глевахівської селищної ради для господарсько-питного водопостачання смт. Глеваха, що видається________________________________________________

(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 'Закону України «Про оцінку впливу па довкілля»)

Державною службою геології та надр України._____________________________________________

(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до

Департамент екології та природних ресурсів Київської обласної державної адміністрації

01004, м.Київ, вул. Басейна 1/2А,  e-mail: dep_eco@koda.gov.ua, телефон : (044) 279-01-58

Контактна особа: Андрущенко Андрій Володимирович.

Повідомлення


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано