Заява про екологічні наслідки

Дата: 09.09.2021 16:00
Кількість переглядів: 60

МЕТА І ДОЦІЛЬНІСТЬ ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Фізична особа Гирич Петро Ілліч (ідентифікаційний код 2319215555), який мешкає за адресою: 08623, Київська область, Фастівський район, смт Калинівка, вул. Молодіжна, буд. 4, планує впровадити нове будівництво «Офісно-складська забудова» за адресою: 08625, с. Путрівка, вул. Металопромівська, 3, Фастівського (колишнього Васильківського) району Київської області.

Враховуючи сучасні технології і тенденції в дорожньо-будівельній галузі України, вивчивши попит на дорожньо-будівельну та кар’єрну техніку в цьому регіоні, необхідність залучення інвестицій, необхідність створення нових робочих місць, Гирич Петро Ілліч впроваджує будівництво офісно-складської забудови для зберігання і продажу дорожньо-будівельної та кар’єрної техніки, запасних частин до неї, а також її ремонту.

ВПЛИВ НА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ

Вплив на земельні ресурси.

Площа приватної земельної ділянки - 1,9945 га. Всі поширені на ділянці ґрунти не відносяться до особливо цінних. На ділянці поширене низькопродуктивне різнотрав’я (вівсяниця овеча, нечуй-вітер волохатий тощо). Спосіб зняття і збереження ГРШ землі, нанесення його на відновлені ділянки будуть прийняті відповідно до  “Рекомендацій зі зняття родючого шару ґрунту при виконанні гірських, будівельних та інших робіт” та робочого проєкту землеустрою щодо зняття, перенесення зберігання та використання поверхневого шару ґрунту,

Вплив на водне середовище.

Водоспоживання - вода питної якості із арт. свердловини 11,0 м3 на добу, водовідведення - облаштування локальних очисних споруд із застосуванням препарату "Септонік", що має дозвіл МОЗ України і висновок Мінекології України з відведенням на септик та відстійник з наступним вивезенням на очисні споруди. Аварійні скиди госпфекальних стічних вод здійснюватися не будуть. Буде організоване належним чином складування та зберігання відходів.

Вплив на повітряний басейн.

У процесі експлуатації виробництва впливають на оточуючий повітряний басейн викиди в атмосферне повітря. Концентрація пилу в приземному шарі атмосфери нижче ГДК населених місць. Аналіз результатів розрахунків розсіювання викидів ЗР в атмосферному повітрі дає можливість зробити висновок, що ступінь небезпечності забруднення атмосферного повітря безпечний з кратністю перевищення 0,0 часток ГДК, процент перевищення 0,0. Викиди в атмосферне повітря ЗР нижче ГДК населених місць.

ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ, ЩО ГАРАНТУЮТЬ ЕКСПЛУАТАЦІЮ ОБ’ЄКТУ ЗГІДНО З ПРИРОДООХОРОННИМИ НОРМАМИ І ПРАВИЛАМИ

У період експлуатації основними заходами є:

  • отримання дозволу на викиди ЗР речовин в атмосферне повітря;
  • подання декларації на утворення відходів;
  • проведення атестації робочих місць;
  • безаварійна експлуатація та утримання в належному стані проїздів, територій промислового майданчика в цілому;
  • складування та зберігання відходів, своєчасне їх вивезення, поводження з відходами згідно із Законом України “Про відходи”;
  • контроль за забрудненням атмосфери на межі СЗЗ; 
  • впровадження системи управління охорони навколишнього природного середовища, проведення щорічного моніторингу, тобто розроблення системи заходів постійно діючих на підприємстві і спрямованих на охорону навколишнього середовища від забруднення.

Зобов'язання по веденню виробничої діяльності згідно з ТОВ «АРХІВОЛЬТПРОЕКТ» в особі головного архітектора проєкту Писаревського Д. Ф. забезпечує розробку проєктної документації згідно з нормами і правилами охорони навколишнього природного середовища, вимогами екологічної безпеки та промсанітарії. 

Гирич Петро Ілліч забезпечує експлуатацію об'єкта згідно з екологічними вимогами:

  • проводити контроль за забрудненням атмосфери на межі СЗЗ;
  • сприяти впровадженню системи управління охорони навколишнього природного середовища, проведення щорічного моніторингу, тобто розроблення системи постійно діючих на підприємстві заходів, спрямованих на охорону навколишнього природного середовища від забруднення;
  • забезпечує безаварійну експлуатацію об'єкта згідно з нормами і правилами охорони праці, з урахуванням техніки безпеки, промсанітарії і охорони навколишнього природного середовища, за що несе відповідальність у порядку, встановленому чинним законодавством України.

« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора