єВідновлення

Що таке єВідновлення?

єВідновлення — це грошова допомога від держави на ремонт житла, пошкодженого через бойові дії. Максимальна сума — 200 тис. грн. Відправити заяву про отримання виплати можна в застосунку Дія

Кошти нараховуються, якщо житло:

 • ☑️ пошкоджене через напад росії після 24 лютого 2022 року;
 • ☑️ підлягає відновленню;
 • ☑️ розміщене на неокупованій території;
 • ☑️ не було повністю відремонтоване самостійно.

На що можна витратити виплату

На будівельні матеріали чи послуги підрядників, які є учасниками програми єВідновлення.

Як отримати допомогу?

1️⃣ Повідомте про пошкоджене майно в застосунку Дія. Якщо робили це раніше, повторно не потрібно.

2️⃣ Відкрийте рахунок єВідновлення.

3️⃣ Заповніть заяву через застосунок Дія.

Інструкція за посиланням: https://youtu.be/fpzyN53rugw.

Далі з вами зв’яжеться комісія з розгляду питань щодо надання компенсації за пошкоджені об’єкти нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією російської федерації проти України, щоб домовитись про огляд житла. Це потрібно, щоб установити збитки та розрахувати суму виплат. Після огляду Дія сповістить про рішення комісії.

Гроші будуть зараховані на картку єВідновлення. Витратити їх можна протягом 12 місяців на будівельні матеріали чи послуги підрядників, які є учасниками програми єВідновлення.

Більше про програму єВідновлення на сайті: https://erecovery.diia.gov.ua.

Персональний склад
комісії з розгляду питань щодо надання компенсації за пошкоджені об’єкти нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України:

Ім'я, прізвище Посада
Вікторія Жукова заступник селищного голови, голова комісії
Михайло Зіменко завідувач сектору житлово-комунального господарства, будівництва та соціально-економічного розвитку, заступник голови комісії (кваліфікаційний сертифікат відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єкта архітектури (інженер-проектувальних) Серія АР № 004318)
Валентина Волинець старший інспектор з благоустрою, секретар комісії
Оксана Дерев'янко начальник відділу фінансів
Валентин Комісаренко член ГО «Глевахівське товариство рибалок» (за згодою)
Андрій Нагорний поліцейський офіцер громади сектору взаємодії з громадськістю відділу превенції Фастівського районного управління поліції ГУ НП в Київській області (за згодою)
Олексій Скринник завідувач сектору мобілізаційної роботи та цивільного захисту
Леся Спека засновник БО «БФ «Пуля Волонтер» (за згодою)
Станіслав Шитенко завідувач господарством

Положення
про комісію з розгляду питань щодо надання компенсації за пошкоджені об’єкти нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України:

1. Положення про комісію з розгляду питань щодо надання компенсації за пошкоджені об’єкти нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України розроблено на виконання вимог пункту 9 Порядку надання компенсації для відновлення окремих категорій об’єктів нерухомого майна, пошкоджених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації, з використанням електронної публічної послуги «єВідновлення», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 квітня 2023 року № 381 (далі – Порядок № 381).

2. Це Положення визначає завдання та повноваження комісії з розгляду питань щодо надання компенсації за пошкоджені об’єкти нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України (далі - Комісія), регулює питання організації її діяльності.

3. Терміни, що використовуються у цьому Положенні, вживаються у значенні наведеному у Порядку № 381 та інших законодавчих актах.

4. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, міжнародними договорами, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України, Законами України, актами Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Порядком № 381 та цим Положенням.

5. Комісія утворюється рішенням виконавчого комітету Глевахівської селищної ради Фастівського району Київської області. 

6. Комісія забезпечує виконання таких завдань:

 • надає отримувачам Компенсації для відновлення окремих категорій об’єктів нерухомого майна, пошкоджених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації (далі - Компенсація) вичерпну інформацію та консультації з питань отримання Компенсації;
 • розглядає заяви;
 • встановлює наявність/відсутність права та підстав для надання Компенсації та пріоритетного права на отримання Компенсації відповідно до пункту 5 Порядку № 381;
 • ознайомлює отримувача Компенсації з даними, зафіксованими для заповнення чек-листа, форма якого наведена в додатку 2 до Порядку № 381 (далі — чек-лист);
 • приймає рішення про зупинення/поновлення розгляду заяви, надання/відмову в наданні компенсації відповідно до Порядку № 381;
 • виконує інші повноваження, що випливають з покладених на неї завдань.

7. Комісія в Державному реєстрі майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів проти України, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України (далі - Реєстр пошкодженого та знищеного майна):

 • отримує заяви для їх розгляду;
 • перевіряє надану інформацію в заяві та додані документи;
 • вносить відомості про зупинення/поновлення розгляду заяви із зазначенням інформації та/або документів, які заявник повинен додати, але в межах та відповідно до пункту 13 Порядку № 381;
 • вносить результати комісійного обстеження у разі його проведення за рішенням цієї Комісії;
 • заповнює за кожним пошкодженим об’єктом чек-лист, результати фотофіксації пошкоджень об’єкта та визначає розмір Компенсації;
 • вносить відомості про надання/відмову в наданні Компенсації.

8. Комісія має доступ та право на отримання документів та/або інформації (у тому числі конфіденційної, у порядку, встановленому законодавством) з інформаційно-комунікаційних систем державної та комунальної форми власності, необхідних для перевірки відомостей, зазначених у заявах.

9. Розрахунок Компенсації за пошкоджений об’єкт Комісія здійснює в такій послідовності:

 • визначає обсяг пошкоджень об’єкта нерухомого майна за даними акта комісійного обстеження, виконаного відповідно до пункту 8-1 Порядку виконання невідкладних робіт та/або звіту з технічного обстеження відповідно до пункту 8-1 Порядку проведення обстеження прийнятих в експлуатацію об’єктів будівництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2017 року № 257;
 • заповнює чек-лист;
 • здійснює фотофіксацію пошкоджень об’єкта нерухомого майна, що свідчать про характер та обсяг руйнувань, за кожним видом ремонтних робіт, визначених у чек-листі, у разі недодання результатів фотофіксації до акта комісійного обстеження.

Чек-лист заповнюється в електронній формі за допомогою Реєстру пошкодженого та знищеного майна.

10. Комісія утворюється у складі голови, заступника голови, секретаря та її членів. Персональний склад Комісії затверджується рішенням виконавчого комітету Глевахівської селищної ради Фастівського району Київської області.

11. Головою Комісії є заступник голови з питань комунального господарства, благоустрою та інфраструктури згідно з розподілом обов’язків, заступником голови – завідувач сектору житлово комунального господарства, будівництва та соціально-економічного розвитку Глевахівської селищної ради, секретарем старший інспектор з благоустрою Глевахівської селищної ради.

До складу Комісії входять працівники виконавчого апарату Глевахівської селищної ради та представники правоохоронних органів.

До складу комісії можуть за згодою залучатися представники державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, експерти, оцінювачі, суб’єкти оціночної діяльності, виконавці окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури, представники міжнародних та громадських організацій.

До участі в засіданні комісії не допускається член комісії за наявності у нього потенційного, реального конфлікту інтересів.

12. Голова Комісії:

 • не рідше двох разів на місяць скликає засідання Комісії, визначає його порядок денний;
 • веде засідання Комісії;
 • у разі необхідності приймає в установленому порядку рішення про залучення до роботи Комісії фахівців, незалежних експертів та консультантів.

У разі відсутності голови Комісії його функції виконує заступник голови Комісії.

13. Секретар Комісії:

 • готує матеріали для розгляду на засіданні Комісії;
 • оформляє протоколи засідань Комісії, доводить їх до відома членів Комісії;
 • здійснює облік і звітність про роботу Комісії;
 • веде документацію та забезпечує її зберігання.

14. Основною формою роботи комісії є засідання, необхідність проведення яких і перелік питань до розгляду на яких визначає голова комісії. 

Засідання Комісії вважається правоможним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини її складу.

Комісія може проводити свої засідання в режимі реального часу з використанням відповідних технічних засобів, зокрема через Інтернет.

15. Рішення Комісії приймаються більшістю голосів її членів, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. У разі рівного розподілу голосів остаточне рішення приймає головуючий на засіданні. 

16. За результатами засідання Комісії складається протокол, який підписується всіма її членами. У протоколі зазначаються список присутніх на засіданні Комісії, питання, які розглядалися, рішення, прийняті за результатами обговорення відповідного питання та підсумки голосування.

17. Рішення Комісії про надання/відмову в наданні Компенсації затверджується рішенням виконавчого комітету Глевахівської селищної ради Фастівського району Київської області протягом п’яти календарних днів з дня його прийняття.

18. Копія рішення про надання/відмову в наданні Компенсації завантажується заступником селищного голови з питань комунального господарства, благоустрою та інфраструктури з накладенням електронного кваліфікованого підпису, що базується на сертифікаті відкритого ключа, до Реєстру пошкодженого та знищеного майна протягом п’яти робочих днів з дня його прийняття.

19. Матеріально-технічне забезпечення діяльності комісії здійснює Глевахівська селищна рада Фастівського району Київської області.

Нормативні документи:

 1. Рішення виконавчого комітету Глевахівської селищної ради від 19.05.2023 № 78-08 «Про утворення комісії з розгляду питань щодо надання компенсації за пошкоджені об’єкти нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України».
 2. Рішення виконавчого комітету Глевахівської селищної ради від 14.06.2023 № 105-10 «Про внесення змін до персонального складу комісії з розгляду питань щодо надання компенсації за пошкоджені об’єкти нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України».

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано