Громадський бюджет

Що таке громадський бюджет?

Громадський бюджет дозволяє мешканцю взяти участь у тому, як і де бюджетні кошти можуть бути використані для поліпшення життя громади. Подавайте свої проєкти та голосуйте за цікаві ідеї. Проєктні пропозиції, які найбільше підтримають мешканці, будуть реалізовані з бюджету громади.

Мета — підвищити вплив і відповідальність населення територіальної громади на визначення і реалізацію пріоритетних проєктів, направлених на соціально-економічний розвиток громади.

Цільова аудиторія  активна громадськість Глевахівської громади.

Основна задача  реалізація проєктів, важливість і пріоритетність яких визначена мешканцями громади за допомогою відкритого голосування.

Умови участі в проєкті «Громадський бюджет Глевахівської громади» визначені Положенням про громадський бюджет.

Електронна система — це онлайн-сервіс «Громадський бюджет» на платформі e-DEM, який дозволяє брати участь у голосуванні за проєкти, використовуючи авторизацію через систему BankID, MobileID та електронно-цифровий підпис.

Номінаційний комітет — колегіальний постійно діючий консультативний орган, який координує організацію виконання громадського бюджету, попередньо розглядає проєктні пропозиції авторів, дає свої висновки та рекомендації щодо проєктів, попередньо розглядає звіт про їх виконання.

Склад номінаційного комітету
Полтавець Володимир Миколайович заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих органів, — голова номінаційного комітету
Садовнича Світлана Миколаївна керуюча справами виконавчого комітету, — секретар номінаційного комітету
Лихо Оксана Володимирівна староста Крушинського старостинського округу
Добровольська Валентина Андріївна староста Мархалівського старостинського округу
Волошко Володимир Аріонович староста Путрівського старостинського округу
Братішко Вячеслав Вячеславович голова ГО «Рух Перспективна Глеваха»
Скорич Олександр Григорович депутат селищної ради
Янголь-Вольська Тамара Михайлівна жителька Глевахівської громади
Горбачова Ірина Володимирівна депутат селищної ради
Спека Леся Миколаївна жителька Глевахівської громади
Степанюк Юрій Володимирович ГО «Село для людей»
Горда Юрій Степанович депутат селищної ради
Медушівський Володимир Олександрович депутат селищної ради
Протоколи засідань номінаційного комітету
Положення про громадський бюджет

ПОЛОЖЕННЯ
про громадський бюджет
Глевахівської селищної територіальної громади

(зі змінами, внесеними рішеннями № 59-07-VIIІ від 04 лютого 2021 р., № 189-10-VIIІ від 29 квітня 2021 р., в новій редакції згідно з рішенням № 1055-25-VIII від 10.11.2022 р.)

1. Визначення понять

1.1. Громадський бюджет (бюджет участі) – це частина бюджету Глевахівської селищної територіальної громади, з якого здійснюється фінансування визначених безпосередньо членами територіальної громади заходів, які носять рівний загальнодоступний характер для всіх жителів громади, виконання робіт, надання послуг, придбання матеріально-товарних цінностей, відповідно до оформлених проектних пропозицій, які стали переможцями відкритого конкурсу.

1.2. Проектна пропозиція (проект) – пропозиція, яка подана членом територіальної громади та має підтримку не менше 15 членів територіальної громади (крім автора), яка не суперечить законодавству, не має на меті отримання прибутку, реалізація якої належить до компетенції органів місцевого самоврядування, може бути реалізована протягом бюджетного року з врахуванням обсягу коштів, пріоритетних напрямків, визначених рішенням ради, та оформлена за формою згідно із Додатком 1.

1.3. Конкурс – відбір проектних пропозицій, який дає можливість відібрати кращі з надісланих на розгляд пропозицій шляхом голосування членами територіальної громади.

1.4. Номінаційний комітет – створений рішенням Глевахівської селищної ради орган для реалізації процесу відбору проектних пропозицій для фінансування з громадського бюджету, попереднього розгляду та оцінки поданих проектів, аналізу поданих проектів для фінансування з громадського бюджету, контролю за виконанням відібраних проектних пропозицій та попереднього розгляду звіту про виконання проектів відібраних для фінансування з громадського бюджету. До складу комітету входять не менше 7 членів з числа представників громадських об’єднань, депутатів Глевахівської селищної ради, працівників структурних підрозділів Глевахівської селищної ради.

1.5. Автор/автори – член/члени територіальної громади населених пунктів громади, який/які в порядку, визначеного цим положенням, підготував/підготували та подав/подали проектну пропозицію (проект) для фінансування з громадського бюджету. Кожен проект може мати до 3 авторів.

1.6. Електронна система – це онлайн-сервіс «Громадський бюджет» на платформі eDEM, який дозволяє брати участь у подачі проектів і голосуванні за них у рамках Громадського бюджету Глевахівської селищної територіальної громади, використовуючи авторизацію через систему BankID, MobileID, електронно-цифровий підпис (ЕЦП)

2. Загальні положення

2.1. Фінансування громадського бюджету (бюджету участі) проводиться за рахунок коштів бюджету Глевахівської селищної територіальної громади та інших джерел.

2.2. Загальний обсяг громадського бюджету (бюджету участі) на один бюджетний рік складає не менше 1 % затвердженого обсягу власних і закріплених доходів загального фонду бюджету громади на поточний бюджетний період.

2.3. За рахунок коштів громадського бюджету (бюджету участі) фінансуються проекти, реалізація яких можлива протягом одного бюджетного року.

2.4. У випадку, якщо реалізація проекту передбачає використання земельної ділянки, приміщення чи об’єкту, вони повинні належати до комунальної власності Глевахівської селищної територіальної громади.

2.5. Глевахівська селищна рада щороку визначає пріоритетні напрямки для фінансування проектних пропозицій в рамках громадського бюджету

3. Порядок утворення, права та обов’язки номінаційного комітету

3.1.Номінаційний комітет – колегіальний постійно діючий консультативний орган, що утворюється за рішенням ради, який координує організацію виконання громадського бюджету, попередньо розглядає проектні пропозиції авторів, дає свої висновки та рекомендації щодо проектів, попередньо розглядає звіт за виконання проектів громадського бюджету.

3.2. Персональний склад номінаційного комітету затверджується рішенням ради за поданням селищного голови. Селищний голова подає персональний склад для затвердження на основі пропозицій від громадських організацій та депутатів селищної ради.

3.3. Головою номінаційного комітету є заступник голови селищної ради. Секретарем номінаційного комітету, як правило, призначається член номінаційного комітету – працівник апарату селищної ради.

3.4. Не менше як 1/3 від загального складу номінаційного комітету (не менше 3 осіб) складають представники громадських організацій та депутати селищної ради. Депутатські групи та фракції Глевахівської селищної ради мають право на включення представника (1 особа від групи або фракції) до складу номінаційного комітету.

3.5. Права номінаційного комітету:

 • - отримувати інформацію про хід реалізації проектів які фінансуються згідно з цим Положенням;
 • - подавати висновки та рекомендації щодо проектів, поданих для фінансування;
 • - визначати уповноваженого представника для доповідей та співдоповідей з питань громадського бюджету на засіданні виконавчого комітету, засіданнях постійних депутатських комісій і пленарних засіданнях селищної ради;
 • - визначати проекти, рекомендовані для фінансування;
 • - попередньо розглядати проекти звітів про виконання проектів у рамках громадського бюджету;
 • - заслуховувати керівників структурних підрозділів, посадових осіб комунальних підприємств, установ та організацій з питань реалізації проектів громадського бюджету.

3.6. Обов’язки номінаційного комітету:

 • - надавати висновки та рекомендації щодо кожного проекту, поданого для реалізації в рамках громадського бюджету;
 • - рекомендувати проектні пропозиції для розгляду на засіданні селищної ради;
 • - попередньо розглядати проекти звітів про виконання проектів у рамках громадського бюджету;
 • - проводити свої засідання гласно та відкрито, оприлюднювати протоколи засідань на сайті селищної ради, завчасно повідомляти через офіційний веб-сайт ради про час та місце проведення засідань.

3.7. Номінаційний комітет працює у формі засідань. Рішення на засіданні номінаційного комітету ухвалюються більшістю членів від загального складу. Селищний голова та депутати ради можуть брати участь в роботі комітету з правом дорадчого голосу.

3.8. Протоколи засідань, висновки та рекомендації підписуються головою комітету та секретарем комітету. Всі протоколи, висновки та рекомендації оприлюднюються на офіційному веб-сайті ради

4. Порядок подання проектів

4.1. Проекти, реалізація яких відбуватиметься за рахунок коштів громадського бюджету Глевахівської селищної територіальної громади, може подати будь-який член територіальної громади – мешканець населених пунктів громади з урахуванням вимог цього Положення.

4.2. Проекти, реалізація яких відбуватиметься за рахунок коштів громадського бюджету (бюджету участі), можуть стосуватись лише одного об’єкта, що належить до комунальної власності громади або знаходиться на території населених пунктів громади.

4.3. Для участі в конкурсі автор подає до Глевахівської селищної ради проектну пропозицію – бланк-заяву проекту за формою згідно з Додатком 1 до цього Положення.

До проектної пропозиції додається список з підписами щонайменше 15 членів територіальної громади, за формою згідно із Додатком 2 до цього Положення, які підтримують пропозицію (проект).

4.4. Проекти подаються в паперовому вигляді. Дозволяється подавати проекти в електронному (сканкопії) вигляді на офіційну електронну адресу Глевахівської селищної ради з наступним наданням паперових примірників проектів протягом п’яти робочих днів з дати подання електронних.

4.5. Кожен член території громади може подати не більше ніж один проект, реалізація якого відбуватиметься за рахунок коштів громадського бюджету в поточному році.

4.6. Проекти (проектні пропозиції) для участі в конкурсі приймаються щороку в період від першого робочого дня лютого до останнього робочого дня березня.

За наявності вмотивованих пропозицій від мешканців територіальної громади, громадських селищнь та депутатів Глевахівської селищної ради номінаційний комітет може встановлювати інші дати початку та закінчення прийняття проектних пропозицій про що повідомляється на офіційному сайті Глевахівської селищної ради. При цьому загальний строк прийняття пропозицій не може бути меншим двох календарних місяців.

4.7. Проекти повинні відповідати вимогам пункту 1.1, 1.2 цього Положення, а також таким вимогам:

 • - назва проекту має відображати зміст проекту і бути викладена лаконічно, одним реченням.
 • - проекти не мають суперечити чинному законодавству України;
 • - реалізація проекту належить до компетенції Глевахівської селищної ради;
 • - проект має відповідати стратегічним пріоритетам і цілям розвитку Глевахівської селищної територіальної громади;
 • - об’єкт, який створений за реалізацією проекту, має бути загальнодоступним для всіх жителів територіальної громади та не мати комерційного характеру (не передбачати отримання прибутку);
 • - проект має бути реалізований протягом одного бюджетного року.

4.8. В рамках громадського бюджету Глевахівської селищної територіальної громади не приймаються до розгляду проектні пропозиції, які:

 • - не відповідають істотним вимогам, зазначеним в п. 4.7. Положення;
 • - передбачають виключно розробку проектної документації або носять фрагментарний характер;
 • - передбачають залучення для їх реалізації додаткової штатної чисельності до штату бюджетної установи та постійного її утримання за рахунок коштів бюджету Глевахівської селищної територіальної громади;
 • - містять ненормативну лексику, наклепи, образи, заклики до насильства, зміну конституційного ладу тощо;
 • - передбачають витрати на утримання та обслуговування, що перевищують вартість реалізації проекту;
 • - суперечать чинному законодавству України.

4.9. Заповнені бланки заяв проектів (проектні пропозиції), реалізація яких відбуватиметься за рахунок коштів громадського бюджету, оприлюднюються у розділі «Громадський бюджет» на офіційному веб-сайті Глевахівської селищної ради.

4.10. Автор проекту має право у будь-який момент зняти свій проект з розгляду.

4.11. Об’єднання декількох проектів можливе лише за взаємною згодою авторів.

4.12. Внесення змін щодо суті пропозиції (проекту) можливе лише за згодою авторів проекту.

5. Порядок аналізу та розгляду проектів

5.1. Глевахівська селищна рада веде реєстр отриманих проектних пропозицій, реалізація яких відбуватиметься за рахунок коштів громадського бюджету. Реєстрацію та облік проектних пропозицій здійснює секретар номінаційного комітету – штатний працівник Глевахівської селищної ради.

5.2. Після перевірки повноти і правильності заповнення бланку-заяви проекту (проектної пропозиції) згідно із Додатком 1 та Додатком 2 до цього Положення, а також зібраних підписів копія проекту передається до відповідних структурних підрозділів Глевахівської селищної ради, комунальних підприємств та постійних депутатських комісій для підготовки пропозицій та зауважень до кожного проекту.

У разі, якщо проект є неповний або заповнений з помилками, секретар номінаційного комітету по телефону або електронною поштою повідомляє про це авторів проекту. У випадку відмови авторів від доопрацювання проекту, або якщо таке доопрацювання не було здійснене до дати засідання номінаційного комітету, це може бути підставою для зняття цієї пропозиції з розгляду.

5.3. Відповідні структурні підрозділи Глевахівської селищної ради протягом 10 робочих днів з дня отримання проектних пропозицій (бланків-заяв проектів), здійснюють їх аналіз, з урахуванням положень пункту 5.2. Результати аналізу проектних пропозицій, пропозиції та зауваження комунальних підприємств та постійних депутатських комісій долучаються до відповідних проектних пропозицій та передаються на розгляд до номінаційного комітету.

5.4. Коригування проектних пропозицій за результатами їх попереднього аналізу, а також об’єднання пропозицій можливі лише за письмовою згодою авторів.

5.5. Проектні пропозиції з зауваженнями та пропозиціями згідно з пунктом 5.3 цього Положення розміщуються у розділі «Громадський бюджет» на офіційному веб-сайті Глевахівської селищної ради.

5.6. За результатами розгляду на засіданні номінаційного комітету складаються переліки позитивно і негативно оцінених проектів (рекомендованих та не рекомендований для участі в конкурсі).

5.7. Подані проектні пропозиції, які були прийняті до розгляду селищною радою та отримали позитивну оцінку номінаційного комітету із зазначенням результатів розгляду кожного проекту, разом з додатками розміщуються у розділі «Громадський бюджет» на офіційному веб-сайті Глевахівської селищної ради.

6. Конкурс проектів та організація голосування

6.1. Конкурс проектів для фінансування за рахунок коштів громадського бюджету проходить у вигляді відкритого голосування, яке здійснюють члени територіальної громади віком від 16 років – мешканці населених пунктів Глевахівської селищної територіальної громади за допомогою електронної системи та особисто в пунктах для голосування.

6.2. Голосування за проекти здійснюється протягом 15 робочих днів з 8 до 16 години в пунктах для голосування. Голоси з електронної системи зараховуються з 8 години першого дня голосування до 16 години останнього дня голосування.

6.3. Перелік пунктів для голосування та форми бланків для голосування (Додаток 3) визначаються та затверджуються рішенням номінаційного комітету та оприлюднюються на офіційному сайті Глевахівської селищної ради не пізніше як за 14 календарних днів до дня початку голосування.

6.4. Голосування в пунктах для голосування здійснюється особисто за умови пред’явлення паспорта громадянина України або іншого документа, що підтверджує особу, її вік та факт постійного проживання громадянина на території населених пунктів Глевахівської селищної територіальної громади. Кожен член територіальної громади може проголосувати не більше ніж за чотири проекти.

6.5. У пунктах для голосування повинна розміщуватися інформація про проекти, що беруть участь у голосуванні, та бути в наявності достатня кількість бланків для голосування. Мінімальна кількість бланків для голосування за кожен проект в окремому пункті для голосування повинна забезпечувати волевиявлення не менше як 100 мешканців Глевахівської селищної територіальної громади.

6.6. Підрахунок голосів, відданих за проекти у пунктах для голосування та за допомогою електронної системи, здійснює номінаційний комітет на своєму засіданні, яке відбувається протягом трьох робочих днів з дати закінчення голосування. Голова Номінаційного комітету завчасно через офіційний веб-сайт ради повідомляє про час та місце проведення засідання з підрахунку голосів та визначення результатів голосування.

7. Встановлення результатів та визначення переможців

7.1. Встановлення підсумків голосування здійснюється на відкритому засіданні номінаційного комітету та передбачає підрахунок голосів, відданих шляхом електронного голосування, та підрахунок голосів у бланках для голосування, поданих за кожну окремо виставлену на голосування проектну пропозицію.

7.2. У разі, якщо проекти набирають однакову кількість голосів, то пріоритетними вважаються ті, які потребують менший об’єм фінансування.

7.3. За результатами підрахунку голосів складається рейтинговий список проектних пропозицій. Рекомендованими до реалізації вважаються ті проектні пропозиції, які набрали найбільшу кількість голосів, але не менше 15 голосів мешканців Глевахівської селищної територіальної громади без урахування голосів (підписів) членів територіальної громади, що підтримали подання проектної пропозиції для участі у конкурсі.

7.4. Рейтинговий список проектних пропозиції, рекомендованих до реалізації, обмежується обсягом коштів громадського бюджету Глевахівської селищної ради на відповідний рік, який визначається рішенням Глевахівської селищної ради.

7.5. У разі нестачі коштів на реалізацію чергового (наступного) проекту з рейтингового списку проектних пропозиції, складеного відповідно до пп. 7.3 та 7.4 цього Положення, до уваги береться перша з наступних пропозицій рейтингового списку, вартість реалізації якої не призведе до перевищення загальної суми коштів, виділених для реалізації всіх проектів.

7.6. Номінаційний комітет шляхом відкритого голосування більшістю голосів приймає рішення про визначення проектів – переможців конкурсу. Це рішення оприлюднюється на офіційному сайті Глевахівської селищної ради.

7.6. Проекти, які були визначені переможцями конкурсу, виносяться на розгляд найближчої чергової сесії Глевахівської селищної ради.

7.6. Проектні пропозиції, затвердженні рішенням сесії Глевахівської селищної ради, підлягають фінансуванню.

8. Порядок звітування за результатами реалізації проектів

8.1. За результатами реалізації проектів відібраних для фінансування за рахунок коштів громадського бюджету головні розпорядники бюджетних коштів, комунальні підприємства, установи та організації, що брали участь в реалізації проектів, звітують на засіданні виконавчого комітету Глевахівської селищної ради та подають письмовий звіт.

8.2. Селищний голова готує зведений звіт за результатами звітування розпорядників бюджетних коштів, комунальних підприємств, установ та організацій та оприлюднює його на сесії Глевахівської селищної ради.

8.3. Звіти розпорядників бюджетних коштів, комунальних підприємств, установ та організацій, що брали участь в реалізації проектів, які фінансувались з громадського бюджету та зведений звіт оприлюднюються на офіційному веб-сайті Глевахівської селищної ради.

8.4. Форма звіту та строк звітування визначаються рішенням виконавчого комітету Глевахівської селищної ради.

ГРОМАДСЬКИЙ БЮДЖЕТ 2023

Загальний обсяг фінансування:
1 757 480 грн

Обсяг фінансування одного проєкту:
від 50 000 до 400 000 грн

Етапи реалізації:

Назва Період Опис

Подання

1 лютого — 31 березня 2023 року Автор подає проєктну заявку в паперовому вигляді та принаймні 15 підписів до неї (завантажити бланк-заяву).

Розгляд

10 робочих днів після завершення перевірки Виконавчі органи селищної ради розглядають проєкти. У цей час автори можуть отримати проєкт на правку.
Правка До початку голосування Автори за потреби коригують проєкти з урахуванням зауважень і пропозицій фахівців і комісій.

Голосування

15 робочих днів
з 10 до 30 травня
Жителі громади голосують онлайн або в пунктах для голосування. Автори рекламують та просувають свої проєкти, щоб отримати найбільшу кількість голосів.

Оголошення переможців

протягом 3-х робочих днів після голосування Переможцями оголошуються проєкти, що набрали найбільшу кількість голосів (від 15 і більше) та не перевищують загальну суму громадського бюджету.
Реалізація до кінця 2023 року Громада в особі селищної ради починає втілювати ідеї жителів. День за днем населені пункти змінюються на краще завдяки проєктам громадськості.

Проєктні пропозиції:
18

Назва Вартість проєкту, грн Проєктна пропозиція Документи
01 Будівництво дитячого майданчика «Мрія» в с.Залізне вул.Народна 374 350

PDF-файл
(0,94 Мб)

E-dem

PDF-файл
(1,98 Мб)

02 Встановлення велопарковок в громадських місцях  на землях комунальної власності Крушинського старостинського округу 70 000

PDF-файл
(0,57 Мб)

E-Dem

PDF-файл
(1,15 Мб)

03 Встановлення контейнерів для збору пластику на території Крушинського старостинського округу 136 980

PDF-файл
(0,57 Мб)

E-Dem

PDF-файл
(1,56 Мб)

04 Модернізація комп'ютерним обладнанням і книгами сільської бібліотеки та будинку культури селища Зелений Бір 147 150

PDF-файл
(0,82 Мб)

E-Dem

PDF-файл
(0,9 Мб)

05 Озеленення території  в селі .Залізне 69 840

PDF-файл
(0,43 Мб)

E-Dem

PDF-файл
(1,36 Мб)

06 Придбання подрібнювача гілок для проведення робіт з благоустрою на території Глевахівської селищної ради 134 000

PDF-файл
(0,37 Мб)

E-Dem

PDF-файл
(1,64 Мб)

07 Проєкт «Внутрішній дворик Глевахівського академічного ліцею» 399 700

PDF-файл
(1,26 Мб)

E-Dem

PDF-файл
(1,51 Мб)

08 Придбання електроавтомобіля ЛУАЗ для потреб працівників з благоустрою Глевахівської селищної ради 300 000

PDF-файл
(0,32 Мб)

E-Dem

PDF-файл
(0,96 Мб)

09 Оформлення освітнього середовища Крушинської гімназії 106 088

PDF-файл
(1,02 Мб)

E-Dem

PDF-файл
(1,15 Мб)

10 Оновлення середовища актової зали 218 050

PDF-файл
(0,36 Мб)

E-Dem

PDF-файл
(1,14 Мб)

11 Створення зони відпочинку в селі Залізне 269 331

PDF-файл
(0,92 Мб)

E-Dem

PDF-файл
(1,34 Мб)

12 Облаштування кабінету хореографії необхідним інвентарем та обладнанням 67 198

PDF-файл
(0,77 Мб)

E-Dem

PDF-файл
(1,14 Мб)

13 Проєкт «Спортивний майданчик у внутрішньому дворику Глевахівського академічного ліцею» 131 990

PDF-файл
(0,38 Мб)

E-Dem

PDF-файл
(1,83 Мб)

14 БІЛИЙ РОЯЛЬ 346 497

PDF-файл
(0,32 Мб)

E-Dem

PDF-файл
(0,88 Мб)

15 « Путрівська Вольниця» 70 774

PDF-файл
(0,49 Мб)

E-Dem

PDF-файл
(1,13 Мб)

16 Спортивно-інтелектуальний майданчик «Шахівниця» 390 000

PDF-файл
(0,30 Мб)

E-Dem

PDF-файл
(1,37 Мб)

17 Ігровий спортивний комплекс 210 000

PDF-файл
(0,26 Мб)

E-Dem

PDF-файл
(1,65 Мб)

18 Благоустрій території сміттєвого майданчику в по вул. Вокзальній в смт. Глеваха 370 000

PDF-файл
(1,28 Мб)

E-Dem

PDF-файл
(1,19 Мб)

Детально ознайомитися з проєктами та проголосувати за них можна на онлайн-сервісі Громадський бюджет (цілодобово), а також у пунктах голосування (у будні з 8 до 16 години):

Перелік пунктів для голосування
Місце Адреса На мапі
Глевахівська селищна рада смт Глеваха, вул. Вокзальна, 26 див.
Глевахівська дитяча школа мистецтв смт Глеваха, вул. Вокзальна, 22 див.
Центр надання адміністративних послуг смт Глеваха, вул. Київська, 78-А див.
Адміністративна будівля Крушинського старостинського округу с. Крушинка, вул. Київська, 5 див.
Зеленобірський будинок культури, приміщення КП «Крушинське» с-ще Зелений Бір, вул. Шевченка, 1 див.
Залізненська бібліотека с. Залізне, вул. Мічуріна, 6 див.
Адміністративна будівля Мархалівського старостинського округу с. Мархалівка, вул. Шкільна, 13 див.
Адміністративна будівля Путрівського старостинського округу с. Путрівка, вул. Путрівська, 119 див.
Путрівський академічний ліцей с. Путрівка, вул. Путрівська, 156 див.

УВАГА!

Для голосування в пункті для голосування потрібно надати свій паспорт і документ, який посвідчує факт реєстрації або постійного проживання в громаді (відмітка про місце реєстрації в паспорті-книжечці, довідка про місце проживання або акт обстеження депутата).

ЯКЩО НЕ ВДАЄТЬСЯ ПРОГОЛОСУВАТИ ОНЛАЙН

Якщо ви зареєстровані в Глевахівській громаді, але бачите повідомлення "Ви не можете підтримати проєкт", перейдіть у "Мій кабінет" і вкажіть свій населений пункт власноруч. Якщо населений пункт змінити не можна, вийдіть з облікового запису й увійдіть заново.

Додаткову інформацію
можна отримати в спеціалістів

Спеціаліст Прізвище, ім'я, по батькові Контакти
Заступниця селищного голови з гуманітарних питань Братішко Яна Григорівна ☎ (04571) 3-15-49
[email protected]
Керуюча справами виконавчого комітету Садовнича Світлана Миколаївна

☎ (04571) 3-15-49
[email protected]

АРХІВ

Громадський бюджет 2022

 

ГРОМАДСЬКИЙ БЮДЖЕТ 2022

Загальний обсяг фінансування:
1 755 380 грн

Обсяг фінансування одного проєкту:
від 50 000 до 400 000 грн

Подано проєктів:

0

Назва Вартість проєкту, грн Статус обробки Повний опис
1        

 

Громадський бюджет 2021

ГРОМАДСЬКИЙ БЮДЖЕТ 2021

Загальний обсяг фінансування:
1 659 545 грн

Подано проєктів:
27

Допущено проєктів
до голосування:
24

Результати голосування

Назва Набрано голосів Вартість проєкту, грн Залишок бюджету, грн
11 Спортивно-тренажерний майданчик для дітей та дорослих загального користування 252 182 905 1 476 640
15 Озвучення школи 217 119 158 1 357 482
12 Навігація з Google Maps та Waze 197 198 456 1 159 026
14 Встановлення інформаційних вказівників на території Крушинського старостинського округу 182 189 496 969 530
8 Облаштування спортивного майданчика "Workout" в селі Зелений Бір 177 190 570 778 960
10 Облаштування майданчика для збору сміття в селі Зелений Бір 176 170 782 608 178
16 Модернізація сучасним обладнанням Будинку культури села Зелений Бір для підвищення якості навчального процесу та проведення культурно-масових заходів 170 197 260 410 918
27 Об'єкт автономного загального водопостачання (свердловина — Полтавський горизонт) 165 132 184 278 734
26 Будівництво дитячих майданчиків вул. Вокзальна — старий житловий фонд 158 193 875 84 859
1 Майданчик для вигулу-дресури собак 147 198 780 перевищення гр. бюджету
9 Облаштування дитячого майданчика в с. Борисів 146 72 995 11 864
13 Облаштування території кладовищ в селах Крушинського старостинського округу елементами благоустрою та забезпеченням працівників інвентарем для роботи 128 156 568 перевищення гр. бюджету
20 Облаштування загальнодоступного спортивного майданчику за адресою Київська область, Фастівський район, смт. Глеваха, вул. Ботанічна, буд. 15 91 35 035 перевищення гр. бюджету
19 Влаштування системи автономного водопостачання за адресою смт. Глеваха, вул. Ботанічна, буд. 15 89 98 500 перевищення гр. бюджету
21 Розробка стратегії розвитку Глевахівської громади мешканцями ОТГ 72 59 220 перевищення гр. бюджету
17 Створення живої огорожі по фасаду кладовища в с. Крушинка 55 179 260 перевищення гр. бюджету
18 Трекінг сміттєвозів 47 11 169 695
5 Вирішення проблеми масового забруднення сміттям придорожньої лісової смуги на розі Ботанічної вул. та 4-Садової 34 131 800 перевищення гр. бюджету
6 Встановлення вуличного освітлення в смт Глеваха по вул. Ботанічній (Залізнична) від пам’ятника «Аміни Окуєвої» до перехрестя з вул. 4 Садова 30 193 000 перевищення гр. бюджету
24 Облагородження озера Гатка 28 200 000 перевищення гр. бюджету
22 Облаштування торгівельного майданчику в селі Залізне 22 187 854 перевищення гр. бюджету
4 Облаштування, встановлення дитячого майданчика 17 111 600 перевищення гр. бюджету
3 Стадіон. Футбольне поле, В Глеваха-1 15 53 999 перевищення гр. бюджету
23 Схема організації дорожнього руху 3 122 982 не набрано 15 голосів

Відхилено проєктів:
3

Назва Рішення
2 Благоустрій майданчика для вигулу-дресури собак

Рекомендувати зняти з розгляду за заявою, а в разі перемоги в конкурсі проєкту № 01 — подати на розгляд Глевахівської селищної ради як доповнення до даного проєкту — Протокол № 3 від 31.05.2021

7 Безкоштовна стерилізація та вакцинація від сказу хатніх та безпритульних тварин Погодити зняття проєкту з розгляду за заявою автора — Протокол № 3 від 31.05.2021
25 Я люблю Глеваху "Ремонт та благоустрій клумби"

Рекомендувати доопрацювати кошторис проєкту згідно з візуалізацією, внести зміни до додатку та опису проєкту до 04.06.2021 — Протокол № 3 від 31.05.2021

Не рекомендувати проєкт до участі в конкурсі — Протокол № 4 від 04.06.2021

 

АНОНСИ ТА НОВИНИ

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора